פינת הציטוט [אנה קארנינה] – 2

"לאמיתו של דבר, כל אלה שלדעתו של ורונסקי הבינו את העניין "כראוי", לא הבינו בעצם כלום, אלא פשוט נהגו כדרך שנוהגים אנשים מחונכים בכל השאלות הסבוכות והמוקשות המקיפות את החיים מכל עבר – נהגו בנימוס ובדרך ארץ, חומקים מכל מעקש ומכל רמז לא נעים. הם העמידו פנים שהמצב מובן להם לאשורו, והם מקבלים אותו ואף מברכים עליו, אלא שאינם מוצאים לנכון לומר את כל אלה במפורש."

(אנה קארנינה, לב טולסטוי, תרגום נילי מירסקי, הוצ' עם עובד, כרך ב', עמ' 588)

1

תגובה אחת בנושא “פינת הציטוט [אנה קארנינה] – 2

השאר תגובה