חכמת האורקל

גדולה לא פחות מחכמתו של האורקל היא חכמת האדם היודע מתי להניח הכל ולצאת למסע אל האורקל. חכמת זיהויו של הרגע בו דהה המגע הנכון עם המציאות, בו שח החרטום וחדל, בנוסף לתנועה ההכרחית קדימה, לנטות גם מעלה.

7 תגובות בנושא “חכמת האורקל

  1. האם צפוי מסע אל האורקל? או שמא אנו עדים לסיכומו של מסע שכזה?

  2. אם האורקל נמצא במרכז שבפנים, כשנוטים למעלה נוטים גם החוצה.
    אם האורקל נמצא במרכז שבפנים, אז קדימה זה פנימה.

  3. ויאמר מי לאורקל כי הנה מי בדרכו אליה, שהנה שח חרטומו וחכמתו
    גדולה לא פחות וכו'. ותנח היא את הריקמה מידיה, ותשב אל החלון לחכות ותהי לערוץ פתוח. והנה חלפו ימים, יום מדי יומו, וראה איש לא בא. לרגע דימתה לשמוע קול צעדים או זרדים מתפצחים תחת נעלי מי מתחת לחלונה. אבל לא בא האיש, שכן חוכמתו קטנה היתה מגודל הגאווה שהתהדר בה ליבו, ואל ליבו אמר: אולי לא שח בכלל, אין זאת כי אם טעיתי בחישוב הזוויות. או לרגעים, כשנדמה היה שרוח עלולה להעיר בענפים אמר, מה ארוך היה המסע, מה אמיץ לבבי

  4. ואילו האורקל, ביושבה כך, מרוכזת, לא חשה כי תנועת ההלך נמשכת הלאה והצדה. לא הבחינה כיצד הוא מתרחק אל מחוזותיו כשרוחה במפרשיו.
    רק עיגול מדויק אחד של אור סימנה בעבורו ומשלא מצאה אותו בתוכו רוגז אחז בה, ואילו הוא המשיך בנתיבותיו המדויקות לו,נלחם לייצב את חרטומו לנוכח הימים,ומתחת לספינה חומקים אליה גלי אהבתו.

השאר תגובה